Categories
Nauka Science

Postoji nekoliko teorija koje objašnjavaju zašto ženke sisara žive duže od mužjaka

Novo istraživanje dokazalo je da kod slonova, lavova, orki i tuljana, većina ženki sisara nadživi mužjake, što je situacija i kod ljudi.

Novo istraživanje dokazalo je da kod slonova, lavova, orki i tuljana, većina ženki sisara nadživi mužjake, što je situacija i kod ljudi.

Istraživači su pratili 101 vrstu divljih sisara koji žive na 134 različite lokacije i otkrili su da u 60 posto slučajeva ženske žive duže. Ono što je istraživačima bilo posebno zanimljivo je činjenica da je životni vijek ženke bio duži za 18,6 posto nego kod mužjaka.

“Poređenja radi, kod ljudi, životni vijek žene duži je za 7,8 posto od životnog vijeka muškarca”,  istaknuli su istraživači.

Najveće istraživanje koje je ikada provedeno

Autor studije Jean-François Lemaître istaknuo je da, iako je bilo nekoliko vrsta sisara kod kojih su mužjaci živjeli duže, poput konja, nekih vrsta šišmiša i zečeva, u pitanju je manja grupa.

Lemaître je dodao i da ova studija predstavlja najšire istraživanje na ovu temu koje je ikada provedeno. U istraživanje nisu mogli uključiti mnoge vrste malih glodara jer ne postoji mnogo podataka o tim životinjama u divljini. Istraživanje je došlo do nekoliko teorija kada je u pitanju zašto postoji tolika razlika u životnom vijeku mužjaka i ženki.

Teorije i uzroci velike razlike u životnom vijeku između mužjaka i ženki sisara

Autor je istaknuo da je istraživanje otkrilo da na životni vijek mužjaka i ženki, utiče okolina i reproduktivna pravila životinjske vrste. On tvrdi da mužjaci određenih vrsta rastu veći i imaju određene posebne osobine poput velikih rogova, što dolazi s određenom fiziološkom cijenom i sigurno utiče na to kako te vrste reagiraju na okoline faktore kao što su patogeni. Upravo to može pridonijeti toj velikoj razlici u životnom vijeku između mužjaka i ženki.

“Značajno preusmjeravanje resursa kod mužjaka na rast i održavanje sekundarnih seksualnih svojstava, moglo bi ih učiniti ranjivijim od ženki kada je u pitanju postojanje u teškim životnim uslovima”, navodi se u studiji.

Još jedna teorija je da dvije kopije jednog tipa hromosoma imaju zaštitničko djelovanje. Kod sisara, ženke imaju dva X hromosoma, dok mužjaci imaju jedan. Kod ptica, gdje mužjaci najčešće nadžive ženke, ovaj slučaj je obrnut”, prenosi CNN.

Drugi istraživači imaju još jednu teoriju koju su nazvali “majčinska kletva”. Oni smatraju da postoji mogućnost, da majke mogu prenijeti gene na svoju djecu, a koji štete sinovima, ali ne i njihovim kćerima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *